Voorwaarden

De hierna volgende verkoopsvoorwaarden worden door de koper aanvaard van zodra deze de bestelling geplaatst heeft.

*

De kaarsen worden binnen België verzonden via Bpost +1dag.

Buitenlandse leveringen worden uitgevoerd in samenwerking met en volgens de levertermijnen van Bpost.

Indien de transporttermijnen zouden overschreden worden heeft de koper geen recht van reclameren.

De productie van de bestelling neemt een aanvang op de eerste werkdag volgend op de plaatsingsdatum van de bestelling.

De verkoper verbindt er zich toe de bestelling binnen de 30 werkdagen na ontvangst van de bestelling te versturen.

Werkdagen = weekdagen met uitzondering van feestdagen.

*

Transportschade valt ten onzen verantwoordelijkheid.

Reclamaties zonder bewijzend fotomateriaal (beschadigd artikel, beschadiging verpakking, … ) kunnen niet in behandeling worden genomen.

Indien de reclamaties betreffende transportschade gegrond zijn verstuurt de verkoper kosteloos een identiek artikel binnen de termijn door beide partijen schriftelijk overeengekomen.

De koper heeft geen recht om verdere schadevergoedingen van welke aard ook te eisen hieromtrent.

*

Geplaatste bestellingen kunnen gewijzigd worden indien de mal nog niet geproduceerd is.

Geplaatste bestellingen kunnen niet geannuleerd worden.

*

De op onze website voorkomende afbeeldingen, maten, gewichten enz. beogen slechts een algemene voorstelling van onze artikelen te geven.
Indien het geleverde blijkt af te wijken, ten gevolge het artisanale karakter van het product, zal de koper generlei recht van reclameren hebben.
Het artisanale karakter van het product impliceert dat nuances mogelijk zijn.

*

Afzien van de aankoop:

Ten gevolge het gepersonaliseerde karakter van het product heeft de koper geen  recht om binnen de 14 dagen (zonder enige motivering) af te zien van de aankoop,  geld terug te eisen en het product terug te sturen.

*

Alle reclamaties moeten gedaan worden binnen de 12 uur na ontvangst van de goederen bij wijze van email (verkoop@jchuwelijkskaarsen.be) of via een aangetekend schrijven naar JC Huwelijkskaarsen, Sint-Salvatorskerkhof 3, 8000 Brugge.

*

Alle betwistingen betreffende de uitvoering of de opvatting van de verkoop vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Brugge.

***

speciaalzaak in gepersonaliseerde hedendaagse huwelijkskaarsen